Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357759
Title Toekomstrichtingen van melkveehouders in een veranderende omgeving : resultaten en strategische plannen van Koeien & Kansen-bedrijven ten opzichte van andere melkveebedrijven
Author(s) Doornewaard, G.J.; Daatselaar, C.H.G.; Beldman, A.C.G.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - 38
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - melkveebedrijven - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - landbouwbeleid - milieubeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - nederland - mestoverschotten - farm management - dairy farming - dairy farms - farm comparisons - farm results - agricultural policy - environmental policy - cap - netherlands - manure surpluses
Categories Farm Management
Abstract Dit rapport beschrijft de bijdrage die vanuit het onderzoeksprogramma Verantwoorde Veehouderij van het ministerie van LNV is geleverd aan het project Koeien & Kansen. De vorming van nieuwe ondernemersnetwerken rond het Koeien & Kansen-netwerk en het stimuleren van kennisoverdracht tussen de netwerken vormde een belangrijk onderdeel. Ook zijn alle netwerkdeelnemers gefaciliteerd in het maken van toekomststrategieën voor het eigen bedrijf met aandacht voor de hervorming van het EU-landbouwbeleid en het mest- en ammoniakbeleid en zijn de strategieën van de netwerken vergeleken. Daarnaast zijn de economische resultaten van Koeien & Kansen-deelnemers geanalyseerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.