Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357760
Title De aanpak zware metalen op melkveebedrijven
Author(s) Kool, A.; Jongbloed, A.W.; Moolenaar, S.W.; Hilhorst, G.J.; Schans, F.C. van der
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Koeien & kansen rapport 32) - 62
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) zink - koper - melkveehouderij - melkvee - verontreinigingsbeheersing - milieueffect - zware metalen - zinc - copper - dairy farming - dairy cattle - pollution control - environmental impact - heavy metals
Categories Environmental Pollution / Cattle
Abstract In dit rapport zijn de stromen van koper en zink op melkveebedrijven geanalyseerd. Dit resulteert in een aantal aanknopingspunten om de belasting van deze zware metalen vanuit de melkveehouderij te beperken. We werken dit beeld uit aan de hand van de situatie op het Proefboerderij De Marke en geven aan in hoeverre dit toepasbaar is voor praktijkbedrijven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.