Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357834
Title Akkerbouw moet meer doen dan technische oplossingen zoeken
Author(s) Noorduyn, L.
Source Syscope Magazine 1 (2003). - p. 6 - 7.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - agrarische planning - belangengroepen - organisatieontwikkeling - systeeminnovatie - reorganisatie - farm management - arable farming - agricultural planning - interest groups - organizational development - system innovation - reorganization
Categories Arable Farming / Rural Plans
Abstract De akkerbouw kan het beste te leer gaan bij de melkveehouderij, vindt Leo Joosten van Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Daar zijn al belangrijke stappen gezet op weg naar duurzaamheid. Volgt de akkerbouw dit voorbeeld niet, dan kan de sector niet overal blijven bestaan, eigenlijk net als de waterwinbedrijven zelf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.