Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357845
Title Ondernemers maken de toekomst
Author(s) Hietbrink, O.
Source Syscope Magazine 2005 (2005)9. - p. 10 - 12.
Department(s) LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - innovatie adoptie - informatieverspreiding - conversie - kennismanagement - multi-stakeholder processen - entrepreneurship - farm management - innovation adoption - diffusion of information - conversion - knowledge management - multi-stakeholder processes
Categories Conversion to Organic Farming / Innovation Studies (General)
Abstract De transitie naar een duurzame toekomst kan en zal alleen slagen als agrarisch ondernemers massaal in beweging komen. Er zijn wel groepjes agrariërs goed op weg, maar hoe krijg je de grote groep mee? Daarvoor moet voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden die te maken hebben met de ingrediënten van het transitieproces én de wil en mogelijkheid van ondernemers om om te schakelen naar duurzame vormen van landbouw
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.