Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357958
Title Zelfsturing door monitoring in de Noordelijke Friese wouden
Author(s) Knotters, M.; Vos, J.A. de; Sonneveld, M.P.W.; Keizer-Vlek, H.E.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)20. - ISSN 0166-8439 - p. 41 - 43.
Department(s) Soil Science Centre
Land Dynamics
Centre for Ecosystem Studies
PE&RC
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) natuurbescherming - boeren - agrarische bedrijfsvoering - bodemchemie - waterkwaliteit - oppervlaktewater - ecologie - monitoring - doelstellingen - milieubeheer - friesland - agrarisch natuurbeheer - friese wouden - nature conservation - farmers - farm management - soil chemistry - water quality - surface water - ecology - monitoring - objectives - environmental management - friesland - agri-environment schemes - friese wouden
Categories Nature Management (General) / Water Management (General)
Abstract 'Wij willen graag op resultaten worden beoordeeld' moeten de leden van de vereniging 'Noardlike Fryske Wâlden' eensgezind hebben gezegd, maar dan in het Fries. Dit nam niet weg dat de boodschap goed overkwam in Leeuwarden, Den Haag en Wageningen. Een uniek project ging van start, waarin de boeren van de 'Noardlike Fryske Wâlden' zich gezamenlijk inspannen om een streek met een bijzonder fraai landschap in stand te houden. Het halen van milieudoelen is daarbij belangrijker dan het voldoen aan generieke, wettelijke voorschriften over productie en aanwending van mest. De leden van de vereniging 'Noardlike Fryske Wâlden' willen zélf bepalen hoe zij samen een goede milieukwaliteit bereiken. Cruciaal bij deze zelfsturing is dat door monitoring wordt vastgesteld of de milieudoelen voor bodem, grond- en oppervlaktewater en lucht worden gehaald: de proef wordt op de som genomen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.