Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358006
Title Mieren in Veluwebermen: soortenrijkdom en aanbevelingen voor beheer (Hymenoptera: Formicidae)
Author(s) Noordijk, J.; Boer, P.
Source Nederlandse Faunistische Mededelingen 27 (2007). - ISSN 0169-2453 - p. 23 - 50.
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
PE&RC
WIMEK
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) wegbermen - formicidae - soortenrijkdom - nederland - populatie-ecologie - bedreigde soorten - verspreiding - biotopen - ecologische entomologie - veluwe - roadsides - formicidae - species richness - netherlands - population ecology - endangered species - dispersal - biotopes - ecological entomology - veluwe
Categories Physiological Entomology / Hymenoptera
Abstract Snelwegbermen op de Veluwe herbergen soms relatief goed ontwikkelde plantengemeenschappen, zoals schraal grasland, buntgras- en heidevegetatie. Deze plekken vormen geschikt leefgebied voor mieren. De afgelopen vijf jaar zijn deze bermen geïnventariseerd op mieren en er werden maar liefst 35 soorten aangetroffen. Hieronder bevinden zich vijf internationaal bedreigde soorten en drie rode bosmiersoorten die door de Flora- en Faunawet beschermd worden. In dit artikel wordt het voorkomen van de verschillende soorten beschreven (incl. 35 verspreidingskaarten / distribution maps). Daarnaast geven wij aanbevelingen voor niervriendelijk bermbeheer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.