Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358044
Title Kamervraag discards in de Nederlandse visserij
Author(s) Overzee, H.M.J. van; Quirijns, F.J.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen Imares C101/07) - 36
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) visserij - vis vangen - nadelige gevolgen - visserijbeheer - wildbescherming - mariene gebieden - zoet water - bijvangst - discards - fisheries - fishing - adverse effects - fishery management - wildlife conservation - marine areas - fresh water - bycatch - discards
Categories Fishery Resources and Management / Wildlife Conservation and Management
Abstract Discards zijn vangsten die overboord worden gegooid. Naast doelsoorten worden in de visserij ook organismen gevangen die ongewenst zijn. Gevangen organismen kunnen ongewenst zijn als, omdat ze onder de maat zijn; of als er geen markt voor is. De overlevingskans van de discards is afhankelijk van meerdere factoren. Het vistuig, de omgevingsomstandigheden,de soort en de trekduur spelen allemaal een belangrijke rol. Dit rapport geeft een overzicht van alle typen commerciële visserijen die onder Nederlandse vlag vissen en, waar beschikbaar, de omvang en samenstelling van de vangsten van discards voor de periode 2003-2007. Tevens wordt in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan de bijvangsten van bruinvissen. Daarnaast komen achtereenvolgens aan bod: fuikenvisserij, staand want visserij, boomkorvisserij, pelagische vriestrawler visserij, bordenvisserij, garnalenvisserij, zegenvisserij, snurrevaadvisserij, spanvisserij, schelpdiervisserij (namelijk: mossel-, oester-, mesheften-, kokkelvisserij)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.