Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358072
Title The arctic pulse : timing of breeding in long-distance migrant shorebrids [i.e.] shorebirds
Author(s) Tulp, I.Y.M.
Source University of Groningen. Promotor(en): T. Piersma, co-promotor(en): G.H. Visser. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789090222288 - 259
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Dissertation of WU staff at other university
Publication year 2007
Keyword(s) vogels - diergedrag - migratie - veredelen - broedplaatsen - nesten - dierecologie - oevers - vogeltrek - birds - animal behaviour - migration - breeding - breeding places - nests - animal ecology - shores - bird migration
Categories Animal Behaviour and Ethology
Abstract Veel steltlopers zijn lange-afstandtrekkers: ze brengen de winter door in gematigde of tropische streken en trekken in het voorjaar noordwaarts om te broeden in de Arctis. Hier is de zomer kort en wordt gekenmerkt door een koud en grillig klimaat. Bovendien vertoont het voedselaanbod, dat voor zowel ouders als kuikens uit insecten bestaat, een gepiekt verloop en een sterke weersvariatie. De timing van broeden kan daarom van grote invloed zijn op het broedsucces. Om te onderzoeken welke factoren deze timing beïnvloeden hebben we het seizoenspatroon in het aanbod van insecten gemeten en dit vergeleken met de energetische behoeften en prestaties van ouders en kuikens door het seizoen. We zagen dat de groeisnelheid van kuikens afhankelijk is van het weer, maar ook van het voedselaanbod, en dat vroeg geboren kuikens beter groeien dan latere kuikens. In de drie jaren van het onderzoek werden de kuikens relatief laat geboren ten opzichte van de voedselpiek en vanuit de kuikens bekeken begonnen de ouders dus te laat met broeden. Die moeten echter niet alleen rekening houden met het belang van de kuikens. Ze arriveren op de toendra na een lange trekvlucht met een beperkte hoeveelheid lichaamsreserves, hooguit voldoende om een paar dagen te overleven mocht de toendra nog met sneeuw bedekt zijn. Te vroeg aankomen brengt daarom risico¿s mee, en de vogels hebben ook tijd nodig om nieuwe reserves op te doen voor de aanmaak van eieren. Daarnaast moeten ze tijdens het broeden, dat energie maar vooral veel tijd vergt, ook zelf genoeg voedsel kunnen vinden. Dat geldt het sterkst voor soorten die de eieren zonder hulp van een partner uitbroeden, die een afweging moeten maken tussen foerageren en het bebroeden van de eieren. De incubatieperiode is voor hen daardoor energetisch gezien stressvoller dan de kuikenperiode, terwijl dat voor samen broedende soorten niet zo is. In overeenstemming hiermee komen alleen broedende soorten later aan op de toendra en beginnen ze later met leggen. Onder invloed van recente klimaatveranderingen lijkt de voedselpiek naar voren te verschuiven, en daarmee ook het beste moment om eieren te leggen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.