Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358103
Title Scouten in paprika: waarnemen de basis voor geïntegreerde bestrijding
Author(s) Zwinkels, Jeroen; Ramakers, P.M.J.
Source Praktijkbericht gewasbescherming glastuinbouw 2007 (2007)voorjaar.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) geïntegreerde bestrijding - gewasbescherming - ziektebestrijding - plagenbestrijding - capsicum - teelt onder bescherming - detectie - biologische bestrijding - feromoonvallen - integrated control - plant protection - disease control - pest control - capsicum - protected cultivation - detection - biological control - pheromone traps
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Fruit Vegetables
Abstract Vroegtijdig ziekten en plagen opsporen vergroot de slagingskans van de geïntegreerde bestrijding. Op basis van wekelijkse scouting kan besloten worden of een bestrijding nodig is, wanneer die moet worden uitgevoerd en (bij pleksgewijs optreden) waar gecorrigeerd moet worden. Ook is nu te bepalen welk middel, methode of natuurlijke vijand gebruikt kan worden. Na de behandeling is vast te stellen of deze effectief is geweest en of deze herhaald moet worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.