Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358105
Title Varkens- en pluimveerechten vóór 2015 afschaffen of niet? : studie in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007
Author(s) Ham, A. van den; Hoop, D.W. de
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789086151752 - 80
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landbouwbeleid - varkens - pluimvee - productie - productiecontroles - beperkingen - varkensmest - pluimveemest - mest - varkenshouderij - pluimveehouderij - stikstof - fosfaat - nederland - productiebeperkingen - mestoverschotten - mestbeleid - agricultural policy - pigs - poultry - production - production controls - constraints - pig manure - poultry manure - manures - pig farming - poultry farming - nitrogen - phosphate - netherlands - production restrictions - manure surpluses - manure policy
Categories Agricultural Policy
Abstract In dit onderzoek is nagegaan of het stelsel van productierechten voor varkens en pluimvee of aspecten daarvan al voor het voorziene tijdstraject (uiterlijk 2015) kan worden opgeheven. De hoofdconclusie is dat dit, ook in 2015, risico's met zich meebrengt met betrekking tot het overschrijden van het door de EU voor Nederland vastgestelde stikstof- en fosfaatproductieplafond als niet sterker wordt ingezet op het op individueel ondernemersniveau stimuleren van het verminderen van de stikstof- en fosfaatexcretie per dier en verhoging van de aanvoer van mest op bijvoorbeeld akkerbouwbedrijven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.