Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358106
Title Bodemoverschotten op landbouwbedrijven : deelrapportage in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 (EMW 2007)
Author(s) Ham, A. van den; Daatselaar, C.H.G.; Doornewaard, G.J.; Hoop, D.W. de
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789086151769 - 90
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
LEI Sector en Ondernemerschap
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landbouwbeleid - overschotten - mest - uitspoelen - stikstof - fosfaten - nederland - mestoverschotten - mestbeleid - bedrijfsgegevens - agricultural policy - surpluses - manures - leaching - nitrogen - phosphates - netherlands - manure surpluses - manure policy - farm accountancy data
Categories Agricultural Policy / Soil Chemistry
Abstract In dit onderzoek wordt met behulp van de gegevens uit het representatief Informatienet een indruk gegeven van de ontwikkelingen bij de bodemoverschotten op landbouwbedrijven. Een opvallend punt is een stabilisatie van het niveau na een jarenlange daling op veebedrijven en schommeling op akkerbouwbedrijven. De opgebouwde Minas-saldi zijn maar zeer gedeeltelijk gebruikt en zijn mede daardoor maar beperkt een verklaring voor de stagnerende daling van de bodemoverschotniveaus na ongeveer 2002. Er is geen sprake van normopvulling. Inschattingen bij ex ante evaluaties kunnen worden verbeterd door meer rekening te houden met het gedrag van landbouwers bij de bemesting van hun grond.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.