Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358116
Title Eindrapportage project 'Stap voor stap naar een goede taakroulatie!'
Author(s) Kamps, M.; Vermeulen, P.C.M.
Source De Meern : Colland-Stigas - 14
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) arbeidsomstandigheden - beroepskwalen - werkplanning - nederland - working conditions - occupational disorders - work planning - netherlands
Categories Working Conditions
Abstract Binnen de glastuinbouw bestaat het grootste deel van de werkzaamheden uit een beperkt aantal taken: planten, gewasverzorging, oogsten en veiling klaarmaken. Daardoor is het merendeel van de werkzaamheden kort cyclisch en repeterend van aard. Het langdurig uitvoeren van dezelfde kort cyclische werkzaamheden geeft een grote kans op overbelasting van de rug en ledematen. Dit betekent dat de kans op gezondheidsklachten vergroot is. Roulatie over werkzaamheden leidt, mits dit andere bewegingen en houdingen tot gevolg heeft, tot minder eenzijdige belasting en kan daarmee de kans dat klachten optreden verminderen. Daarnaast kan taakroulatie de variatie in het werk groter maken en daarmee de motivatie van de medewerkers vergroten. Doel van het project is de eindresultaten van het rapport Taakroulatie in de glastuinbouw (PPO/A&F 2004) te vertalen naar een praktische toepasbare werkvorm binnen glastuinbouwbedrijven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.