Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358156
Title Economische verkenning van sanering van de nertsenhouderij in Nederland
Author(s) Baltussen, W.H.M.; Wisman, J.H.; Vermeij, I.
Source Den Haag : LEI - 27
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) pelsdierhouderij - pelsdieren - nerts - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - afvloeiingsuitkeringen - nadelige gevolgen - economie - wetgeving - schrijven van een voorstel - Nederland - fur farming - furbearing animals - mink - farm closures - severance allowances - adverse effects - economics - legislation - proposal writing - Netherlands
Categories Furbearing Animals
Abstract De Socialistische Partij (SP) heeft een initiatiefwetsvoorstel opgesteld om het houden van nertsen in Nederland te verbieden. In dit licht zal ook een eventuele schadeloosstelling voor individuele ondernemers in de sector aan de orde komen. De inhoud van dit initiatiefwetsvoorstel is niet openbaar. De gehanteerde veronderstellingen in deze studie wijken daardoor waarschijnlijk af van het initiatiefwetsvoorstel. Anticiperend op de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft het Ministerie van LNV aan het LEI een onderzoeksopdracht verstrekt inzake de economische consequenties van een eventueel verbod op het houden van nertsen in Nederland
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.