Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358177
Title Monitoring Natuurdoelen : achtergronden bij de Natuurbalans 2005
Author(s) Sanders, M.E.; Mücher, C.A.; Haveman, R.
Source Bilthoven : MNP (Rapport / Milieu- en Natuurplanbureau 408763008/2007) - 135
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Plant Ecology and Nature Conservation
Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
Centre Geo-information
Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) natuurbescherming - nederland - vegetatie - landgebruik - flora - fauna - monitoring - ecologische hoofdstructuur - nature conservation - netherlands - vegetation - land use - ecological network
Categories Nature Conservation
Abstract Op dit moment wordt er al zeer veel ruimtelijk expliciete informatie over de verspreiding van soorten, vegetatietypen enzovoorts verzameld door allerlei organisaties. Er zijn Particuliere Gegevensverzamelende Organisaties zoals FLORON en SOVON, beheerders zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, provincies, onderzoeksinstituten. Al deze organisaties verzamelen voornamelijk gegevens voor hun eigen doelen. Echter door de verschillende doelen van vele organisaties waarvoor de gegevens verzameld worden, is het erg moeilijk overzicht te krijgen van de mogelijkheden voor het monitoren van natuurdoelen en eventuele lacunes en overlap. Verschillende methoden van het verzamelen van de gegevens maken bovendien de interpretatie van vergelijkingen erg ingewikkeld. Naast meetnetten en beheerders zijn er ook onderzoeksinstituten die ruimtelijke bestanden beheren over de omvang van natuur op het niveau van de natuurdoelen. Het zijn veelal bestanden (themakaarten) die gemaakt zijn met behulp van Remote Sensing (satellietbeeldverwerking en luchtfoto-interpretatie) zoals het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN), de Top10-vector en de CBS-bodemstatistiek. Deze ruimtelijke landgebruiksbestanden in combinatie met gegevens uit de database van de Landelijke Vegetatiedatabank geven een indicatie van de omvang van de natuurdoelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.