Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358179
Title Ontwikkelingen in vraag en aanbod van rondhout in Nederland en aangrenzend gebied en mogelijke knelpunten en kansen voor de bos- en houtsector in de periode 2005 - 2025
Author(s) Oosterbaan, A.; Berg, C.A. van den; Schelhaas, M.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1510) - 35
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bosbouw - rondhout - hout - houtproducten - pulp- en papierwarenindustrie - vraag - marketing - markten - houtvoorziening - grensgebieden - nederland - forestry - roundwood - wood - wood products - pulp and paper industry - demand - marketing - markets - timber supply - frontier areas - netherlands
Categories Forest Economics
Abstract In opdracht van het Ministerie voor LNV is een verkennende studie uitgevoerd naar de vraag en het aanbod van rondhout in de komende 20 jaar in ons land en het aangrenzende gebied van België, Nordrhein Westfalen en Niedersachsen. Als eerste stap is gekeken naar ontwikkelingen in vraag en aanbod gedurende de afgelopen 20 jaar. Vervolgens zijn voor verschillende scenario’s berekeningen gemaakt voor de te verwachten vraag en het te verwachten aanbod in de komende 20 jaar. De mogelijke kansen en knelpunten, die verschillen in verwachte vraag en aanbod kunnen opleveren voor zowel de bossector als de houtsector, worden besproken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.