Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358407
Title Natuurpotentie in vier NBL projecten in Gelderland en Overijssel; geïntegreerd bodemkundig en hydrologisch onderzoek naar de mogelijkheden voor natuurontwikkelng
Author(s) Delft, S.P.J. van; Brouwer, F.; Werff, M.M. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1434) - 86
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bodemchemie - fosfaten - bodemkarteringen - kaarten - ecologie - hydrologie - natuurbescherming - ecohydrologie - gelderland - overijssel - soil chemistry - phosphates - soil surveys - maps - ecology - hydrology - nature conservation - ecohydrology - gelderland - overijssel
Categories Nature Management (General)
Abstract Om de juiste keuzes te kunnen maken voor de inrichting van 4 natuurontwikkelingsgebieden in de provincies Gelderland en Overijssel heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) behoefte aan advies over de potenties van deze gebieden voor de beoogde natuurdoelen. Daarvoor is een bodemkundig en hydrologisch onderzoek uitgevoerd en is de fosfaattoestand beoordeeld. De realisatiekansen voor natuurdoelen in de huidige situatie en na het afgraven de bovengrond is beoordeeld met het Natuurgericht LandEvaluatiesysteem Natles. Op basis van deze realisatiekansen en de beoordeling van de fosfaattoestand is een advies gegeven over de mogelijkheden voor natuurontwikkeling doormiddel van verschralen, uitmijnen of afgraven van de bovengrond.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.