Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358455
Title Isoproturon in de graanteelt : alternatieven voor isoproturon voor schoner water
Author(s) Slabbekoorn, J.J.; Zeeland, M.G. van; Weide, R.Y. van der
Source [S.l.] : DLV Plant [etc.] - 6
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) gewasbescherming - pesticiden - isoproturon - oppervlaktewater - waterverontreiniging - cultuurmethoden - graan - milieueffect - wintertarwe - alternatieve methoden - plant protection - pesticides - isoproturon - surface water - water pollution - cultural methods - grain - environmental impact - winter wheat - alternative methods
Categories Plant and Crop Protection (General) / Water Pollution
Abstract Binnen het praktijknetwerk Telen met toekomst testen en beoordelen agrarisch ondernemers nieuwe duurzame teeltmaatregelen in de praktijk. Eén daarvan is het zoeken van alternatieven voor isoproturon. Hiermee proberen zij een stap dichter bij de waterkwaliteitsdoelstellingen uit de kaderrichtlijn water (KRW) te komen. Isoproturon is een stof die vaak in hoge concentraties wordt aangetroffen in oppervlaktewateren. Door waterschappen wordt deze stof aangemerkt als 'probleemstof'. In deze brochure worden de mogelijke alternatieven voor isoproturon belicht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.