Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358600
Title Mogelijke effecten van verlichting vanuit Vierkenshof II, gemeente Rijnwaarden, op kwalificerende en andere vogelsoorten in de Bijland e.o.
Author(s) Molenaar, J.G. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1511) - 53
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) vogels - verlichting - stedelijke planning - stedelijke gebieden - effecten - sportterreinen - habitats - maatregelen - habitatrichtlijn - gelderse poort - birds - lighting - urban planning - urban areas - effects - sports grounds - habitats - measures - habitats directive - gelderse poort
Categories Nature Management (General) / Aves
Abstract Deze publicatie beschrijft de resultaten van een bureaustudie naar de mogelijke effecten van verlichting van de geplande bouw van een woonwijk in Tolkamer (gemeente Rijnwaarden) op een aantal vogelsoorten in de Bijland. Aanvullend worden mitigerende maatregelen voorgesteld. Het betreft met name de kwalificerende soorten van de Vogelrichtlijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.