Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358603
Title Recreatief medegebruik van EVZ, HEN, en SED in Waterschap Rijn en IJssel : ecologische effecten en inpassingsbeoordeling
Author(s) Henkens, R.J.H.G.; Molenaar, J.G. de; Ottburg, F.G.W.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1514) - 76
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) openluchtrecreatie - indicatorsoorten - indicatorplanten - ecologie - landschapsecologie - nederland - vegetatie - kennis - ecologische hoofdstructuur - waterschappen - outdoor recreation - indicator species - indicator plants - ecology - landscape ecology - netherlands - vegetation - knowledge - ecological network - polder boards
Categories Outdoor Leisure and Recreation / Ecology (General)
Abstract Het Waterschap Rijn en IJssel besteedt veel energie en geld in het herstel, de ontwikkeling en het behoud van natuurwaarden in zogenaamde beektypes van het Hoogste Ecologische Niveau (HEN), beektypes met een Specifiek Ecologische Doelstelling (SED) en Ecologische VerbindingsZones (EVZ’s). Het waterschap wil graag recreatief medegebruik langs deze beektypes toestaan, maar dit mag niet ten koste gaan van de ecologische doelstellingen. Daarom is behoefte aan een methodiek waarmee het recreatieve medegebruik kan worden afgewogen en waar mogelijk worden ingepast. Hiertoe is een stappenplan opgesteld en is er een overzicht van sturingsmaatregelen gegeven die aan deze problematiek tegemoet komt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.