Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358654
Title Huidige en toekomstige stikstofbelasting op de Natura 2000-gebieden : achtergronddocument ex ante evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland
Author(s) Schouwenberg, E.P.A.G.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 59) - 36
Department(s) Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) natuurreservaten - natuurbescherming - stikstof - emissie - depositie - habitats - heidegebieden - beschermingsgebieden - duingebieden - nederland - natuur - habitatrichtlijn - nature reserves - nature conservation - nitrogen - emission - deposition - habitats - heathlands - conservation areas - duneland - netherlands - nature - habitats directive
Categories Nature Conservation / Soil Chemistry
Abstract De duinen steken relatief gunstig af wat betreft stikstofdepositie. Een groot deel van de duinen bevindt zich op afstand van belangrijke stikstof-emissiebronnen als de landbouw. Graslanden en bossen profiteren het eerst van een afname van de stikstofdeposities. Heide en moeras (met name trilvenen) hebben een lagere kritische stikstofbelasting en hebben belang bij een verder gaande daling van de stikstofdepositie dan nu gerealiseerd wordt binnen alle vier de scenario’s
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.