Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358672
Title Sporenvangsten vergeleken met infectiemomenten
Author(s) Jong, P.F. de; Boshuizen, A.; Dieren, M.C.A. van; Anbergen, R.H.N.; Heijne, B.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / PPO 2007-04) - 40
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) stemphylium vesicarium - pleospora - plantenziekteverwekkende schimmels - fruitteelt - nederland - stemphylium vesicarium - pleospora - plant pathogenic fungi - fruit growing - netherlands
Categories Fungi
Abstract Project in opdracht van het Productschap Tuinbouw. De potentiele schade die zwartvruchtrot kan veroorzaken voor fruittelers is groot, met als gevolg dat telers veel preventief spuiten om het schaderisico te verminderen. r zijn twee waarschuwingsmodellen die in Nederland gebruikt worden; BSP-cast (onderzoeker Montesinos uit Spanje) en Stemphy van Bodata. Vier jaar lang zijn sporen gevangen en geteld om voor Bodata een bruikbare basis voor het sporulatiemodel af te stellen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.