Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358689
Title Blijven boeren in de achtertuin van de stedeling : essays over de duurzaamheid van het platteland onder de stedelijke druk: Zuidoost-Engeland versus de provincie Parma
Author(s) Rijn, J.F.A.T. van; Rienks, W.A.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 46) - 69
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) relaties tussen stad en platteland - landschap - urbanisatie - duurzaamheid (sustainability) - landbouw - voedsel - europa - plattelandsontwikkeling - rural urban relations - landscape - urbanization - sustainability - agriculture - food - europe - rural development
Categories Rural Development
Abstract Dit rapport gaat in op de vraagstukken en dilemma’s rondom duurzaamheid en kwaliteit en de balans tussen people, planet en profit in het landelijk gebied van dichtbevolkte regio’s met een intensieve landbouwsector in Europa. De informatie is verkregen uit literatuuronderzoek en interviews met actoren in de regio’s Parma (It) en Zuidoost-Engeland (VK). Verschillen in fysiek ruimtelijke omstandigheden en culturele opvattingen van de (overwegend stedelijke bevolking) zijn naast macro economische ontwikkelingen en EU-beleid eveneens sterk bepalend voor de ontwikkeling van het platteland in de regio’s. Trefwoorden: landbouw, duurzaam, Europa, landelijk gebied, voedsel, landschap, verstedelijking
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.