Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358710
Title Europees en gebiedsgericht beleid: natuur tussen hamer en aambeeld? : een verkennend onderzoek naar de relatie tussen Europees beleid en gebiedsgericht beleid
Author(s) Pleijte, M.; Bavel, M.A.H.J. van
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 39) - 80
Department(s) Landscape Centre
LEI Markt en Ketens
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) natuurbescherming - regionale planning - richtlijnen (directives) - plattelandsplanning - nederland - habitatrichtlijn - nature conservation - regional planning - directives - rural planning - netherlands - habitats directive
Categories Nature Conservation Policy / Rural Plans
Abstract Dit onderzoek gaat over het al dan niet eenzijdig afstemmen van gebiedsgericht beleid op Europees beleid en de gevolgen hiervan voor de handelingen van de gebiedsactoren en daarmee uiteindelijk op de natuur in een gebied
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.