Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358760
Title Megastallen in beeld
Author(s) Gies, E.; Os, J. van; Hermans, T.; Olde Loohuis, R.J.W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1581) - 45
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) grote landbouwbedrijven - veehouderij - intensieve veehouderij - regionale planning - landbouwondernemingen - veehouderijbedrijven - veehouderij op grote schaal - nederland - inventarisaties - vestigingsplaats van de productie - large farms - livestock farming - intensive livestock farming - regional planning - farm enterprises - livestock enterprises - large scale husbandry - netherlands - inventories - location of production
Categories Animal Housing, Management and Care / Rural Development
Abstract In zeer korte tijd zijn cijfers, feiten en beelden over megastallen bij elkaar gebracht. Dit op verzoek van VROM. Want waar hebben we het over, als we praten over megastallen, staan ze al in Nederland, en zo ja, waar, hoe zien ze eruit, is er al iets te zeggen over toekomstige ontwikkelingen, wat zijn de gevolgen voor het milieu en de kwaliteit van het landschap. Vragen, die beantwoord moesten worden n.a.v. Kamervragen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.