Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358768
Title Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: cases beken en beekdalen : literatuurstudie
Author(s) Lototskaya, A.A.; Verdonschot, R.C.M.; Verdonschot, P.F.M.; Klostermann, J.E.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1536) - 134
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) klimaatverandering - klimaatfactoren - milieueffect - temperatuur - waterlopen - regelingen - waterbeheer - fauna - flora - nederland - integraal waterbeheer - aquatische ecologie - beekdalen - climatic change - climatic factors - environmental impact - temperature - streams - regulations - water management - fauna - flora - netherlands - integrated water management - aquatic ecology - brook valleys
Categories Climatic Change / Aquatic Ecology
Abstract Beeksystemen zijn regenwater gevoed. Zowel veranderingen in temperatuur als in neerslagpatroon en hoeveelheden zullen aangrijpen op deze systemen. In dit rapport zijn effecten en mogelijke maatregelen in het ecosysteemtype beken en beekdalen geanalyseerd. Hierbij is aandacht voor het functioneren van watersystemen en de door de Kaderrichtlijn Water gestelde ecologische, hydromorfologische en chemische waterkwaliteitseisen. Met behulp van een literatuurstudie en expert judgement is inzicht gegeven in de effecten van de klimaatverandering op neerslag en temperatuur, de doorwerking in het ecosysteem van beken en beekdalen en de gevolgen voor de KRW maatlatten en maatregelen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.