Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358771
Title De voedselsituatie voor gruttokuikens bij agrarisch mozaïekbeheer
Author(s) Kleijn, D.; Dimmers, W.J.; Kats, R.J.M. van; Melman, T.C.P.; Schekkerman, H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1487) - 50
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) limosa limosa - voedering - natuurbescherming - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - overleving - ruimtelijke variatie - nederland - voedingsecologie - weidevogels - agrarisch natuurbeheer - limosa limosa - feeding - nature conservation - farm management - grassland management - survival - spatial variation - netherlands - feeding ecology - grassland birds - agri-environment schemes
Categories Wildlife Conservation and Management / Farm Management
Abstract Mozaiekbeheer blijkt niet te leiden tot de gewenste verhoging van overleving bij grutto's. In dit rapport is onderzocht wat de vegetatiesamenstelling van de graslanden is en wat het aanbod aan ongewervelden voor weidevogels in die percelen is. Het blijkt dat kruidenrijke, schrale percelen een goede vegetatiestructuur gedurende de gehele kuikenperiode hebben; terwijl de ongewervelden in mei hoger is dan in juni
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.