Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358831
Title Het effect van fungiciden tijdens de knolgroei op knolphytophthora (2006)
Author(s) Kalkdijk, J.R.; Evenhuis, A.; Schepers, H.T.A.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 17
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Biointeracties and Plant Health
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) phytophthora infestans - phytophthora - aardappelen - solanum tuberosum - fungiciden - knollen - schimmelbestrijding - proeven - phytophthora infestans - phytophthora - potatoes - solanum tuberosum - fungicides - tubers - fungus control - trials
Categories Plant and Crop Protection (General) / Potatoes
Abstract De aardappelziekte veroorzaakt door Phytophthora infestans is een economisch belangrijke ziekte in de teelt van aardappelen. Uitschakelen van infectiebronnen is een goede manier om de eerste aantasting uit te stellen. De basis van de mate van geïnfecteerd pootgoed ligt in het vorige groeiseizoen. Aan het einde van het voorgaande groeiseizoen moet knolphytophthora voorkómen worden. Hierbij is de keuze en timing van inzet van fungiciden belangrijk. Daarnaast kan mogelijk besmetting met Phytophthora ook nog optreden tijdens het rooien en vroeg in de bewaring. Om dit te beoordelen is in 2006 een proefveld aangelegd waarin diverse fungiciden in verschillende strategieën van 7 bespuitingen in de knolvullingsfase werden getoetst en vergeleken. Daarnaast werd in en aantal gevallen beoordeeld of mechanische koeling of fungicidenbehandeling direct na oogst invloed heeft op mate van knolaantasting
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.