Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358883
Title Handleiding bedrijfswijzer rosékalveren (BWR)
Author(s) Boer, J.A. de; Riel, J.W. van; Heeres-van der Tol, J.J.
Source Lelystad : Animal Sciences Group - 44
Department(s) Research
Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) dierhouderij - rundveeteelt - kalveren - computer software - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - bedrijfsvergelijking in de landbouw - handleidingen - animal husbandry - cattle farming - calves - computer software - farm management - farm results - farm comparisons - guide books
Categories Farm economics / Cattle / Software, Application Programs
Abstract Deze handleiding beschrijft de Bedrijfswijzer Rosékalveren, dat kortweg BWR wordt genoemd. BWR is een computerprogramma, waarmee opbrengsten en kosten voor een bedrijf met rosékalveren berekend kunnen worden en waarin de voeding een centrale rol speelt. BWR is te gebruiken voor het maken van begrotingen maar ook voor bedrijfsevaluaties. Met BWR kunnen hiervoor bedrijfsspecifieke referentiewaarden berekend worden. BWR kan een overzicht met economische en technische kengetallen weergeven. Daarnaast kunnen er naar keuze bijlagen samengesteld worden die technische informatie geven, bijvoorbeeld uitgangspunten en uitkomsten van de voeding
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.