Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358907
Title De invloed van de samenstelling van het winterrantsoen op het voeropnamepatroon van melkkoeien in verschillende lactatiestadia en het effect hiervan op penskarakteristieken
Author(s) Abrahamse, P.A.; Dijkstra, J.; Tamminga, S.
Source Wageningen : Leerstoelgroep Diervoeding - 30
Department(s) Animal Nutrition
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) voeropname - voersamenstelling - voedingsrantsoenen - melkveehouderij - rundveevoeding - lactatie - melkproductie - melkveevoeding - feed intake - feed formulation - feed rations - dairy farming - cattle feeding - lactation - milk production - dairy cattle nutrition
Categories Animal Nutrition and Feeding (General)
Abstract Naast rantsoensamenstelling is het voeropnameniveau sterk bepalend voor de soort nutriënten die aan de intermediaire stofwisseling van een koe worden aangeboden. Het voeropnameniveau wordt op haar beurt weer beïnvloed door het voeropnamepatroon. Het voeropnamepatroon verandert in afhankelijkheid van rantsoensamenstelling en ook als gevolg van het lactatiestadium. De doelstelling van dit onderzoek was om bovengenoemde hypotheses te testen. Voeropname niveau, patroon van voeropname en processen in de pens zijn gemeten aan melkvee die 5 rantsoenen, verschillend in type koolhydraat, ontvingen, eerst in vroege en daarna in late lactatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.