Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359007
Title Zetmeelaardappelen en herziening van het EU-beleid
Author(s) Bont, C.J.A.M. de; Blokland, P.W.; Prins, H.; Roza, P.; Smit, A.B.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086151837 - 77
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwhervorming - verandering - zetmeelverwerkende industrie - aardappelzetmeel - boeren - nederland - fabrieksaardappelen - agricultural policy - cap - agrarian reform - change - starch industry - potato starch - farmers - netherlands - starch potatoes
Categories Agricultural Policy
Abstract Dit rapport analyseert de gevolgen van een volledige ontkoppeling van de Europese premie voor zetmeelaardappelen en van de afbouw van het EU-zetmeelbeleid voor de betreffende sector in Nederland. Deze gevolgen kunnen, afhankelijk van de omstandigheden en de reacties van de telers, uiteenlopen. Naast voorzetting van de productie in de huidige omvang is een daling met ongeveer 30% mogelijk. Ook een volledige afbouw van de teelt en verwerking kan niet worden uitgesloten. Gezien de gevoeligheid van de sector voor de beleidsveranderingen wordt een fasegewijze introductie met toepassing van flankerende maatregelen aanbevolen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.