Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359039
Title Rigoreus vooruit : bouwstenen voor nieuwe bedrijfssystemen in natte veenweidegebieden en beekdalen, een beeldenboek met innovatiekaarten
Author(s) Galama, P.J.
Source Lelystad : Animal Sciences Group - 26
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - veenweiden - utrecht - dairy farming - farm management - innovations - peat grasslands - utrecht
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Verslag van een innovatieworkshop bij Praktijkcentrum Zegveld. Een aantal technische innovaties zijn besproken met vooruitstrevende melkveehouders. Onder de 25 verbetervoorstellen: mobiele melkrobot, demontabele stal, virtual electric fence, eendekroos, vruchtwisseling met riet, indikken van melk, alleen zomers melken. Een initiatief van ASG (Wageningen), in samenspraak met studenten, boeren, DLG, LTO en provincie Utrecht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.