Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359047
Title Drug transporters of the fungal wheat pathogen Mycosphaerella graminicola
Author(s) Roohparvar, R.
Source Gewasbescherming 38 (2007)4. - ISSN 0166-6495 - p. 160 - 162.
Department(s) Laboratory of Phytopathology
EPS-2
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) mycosphaerella graminicola - plant pathogens - triticum - wheat - fungal diseases - fungicides - septoria - drug resistance - mycosphaerella graminicola - plantenziekteverwekkers - triticum - tarwe - schimmelziekten - fungiciden - septoria - geneesmiddelresistentie
Categories Plant and Crop Protection (General) / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Dit proefschirft levert een belangrijke bijdrage aan de wetenschap dat drug transporters een significant rol spelen bij gevoeligheid en (multi)drug-resistentie van schimmels tegen fungiciden. Bij M. graminicola kan de transporter MgMfs1 bijdragen aan een normale fitness van strobilurine-resistente veld-isolaten. Dit inzicht is nieuw en draagt bij tot een beter inzicht in de overlevingskansen van fungiciden-resistente populaties van het pathogeen. Het is niet uitgesloten dat vergelijkbare drug transporters een rol spelen bij resistentie tegen andere specifiek werkende middelen en in andere plantenpathogenen. De rol van de ABC-transporter MgAtr7 met een nog niet eerder beschreven functie in ijzerevenwicht dient nader te worden onderzocht. Het vermogen van niet-fungitoxische modulatoren om plantenziekten te bestrijden is ook niet eerder gepubliceerd. Tot nu toe zijn slechts enkele middelen met een indirecte werking toegelaten voor de bestrijdingvan plantenziekten. Mogelijk kan het uitgevoerde onderzoek dienen als leidraad bij de ontwikkeling van nieuwe ziektewerende middelen met een indirecte werking
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.