Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359145
Title Bodemindicatoren voor het meten van bodemgezondheid
Author(s) Bonants, P.J.M.; Speksnijder, A.G.C.L.; Schoen, C.D.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Poster (professional)
Publication year 2006
Keyword(s) bodemvruchtbaarheid - nematoda - nematodenbestrijding - plagenbestrijding - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - bodemkwaliteit - soil fertility - nematoda - nematode control - pest control - plant protection - plant parasitic nematodes - soil quality
Categories Soil Fertility / Plant Parasitic Nematodes
Abstract Metingen aan aaltjesgemeenschappen geeft op een relatief goedkope manier inzicht in het bodemvoedselweb. Wanneer dit gecombineerd wordt met uitslagen over plantparasitaire aaltjes en overige organismen, kan niet alleen advies gegeven worden over bouwplankeuze maar ook over maatregelen om de bodemgezondheid en/of bodemvruchtbaarheid te verbeteren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.