Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359268
Title Desorptie en adsorptie van fosfaat na vernatting van veengrond uit het Hunzedal
Author(s) Kemmers, R.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1575) - 35
Department(s) Soil Science Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bodemchemie - veengronden - helofytenfilters - fosfaat - nederland - natuurontwikkeling - natuurgebieden - beekdalen - drenthe - soil chemistry - peat soils - artificial wetlands - phosphate - netherlands - nature development - natural areas - brook valleys - drenthe
Categories Soil Chemistry
Abstract In de benedenloop van de Hunze zijn nabij De Groeve twee moerasgebieden aangelegd waar Hunzewater kan worden ingelaten en inundatie van het maaiveld mogelijk is. Een van de moerasgebieden (ca 1,5 ha) fungeert als zuiveringsmoeras voor het Hunzewater. In dit gebiedje is nutriëntenonderzoek uitgevoerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.