Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359294
Title Baggerstrategieën voor natuur en milieu
Author(s) Baptist, M.J.; Dankers, N.M.J.A.; Apeldoorn, R.C. van
Source Texel : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C099/07) - 30
Department(s) Wageningen Marine Research
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bagger - baggeren - ecosystemen - aquatische ecologie - wadden - eems-dollard - dredgings - dredging - ecosystems - aquatic ecology - tidal flats
Categories Marine Ecology / Hydraulic Engineering
Abstract De ontwikkelingen in de Eemshaven (en binnenkort de nog veel verder gaande vaargeulverdieping naar Emden) benadrukken de spanning tussen het economische gebruik (zeehavens c.q. baggerwerken) en natuur van het estuarium. Omdat het probleem van baggeren en daarmee samenhangende activiteiten zoals verstoring, storten, veranderingen in geomorfologie en hydraulica al zeer lang bestaat en onderkend wordt, zijn verschillende pogingen ondernomen om de problemen te lijf te gaan en te minimaliseren. In Nederland is een ecosysteembenadering in opmars
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.