Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359380
Title Model voor objectieve en kwantitatieve scoringsmethodiek voor Pest Risk Analysis
Author(s) Hennen, W.H.G.J.
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Poster (professional)
Publication year 2007
Keyword(s) risicoschatting - gewasbescherming - plantenziekten - ziektedistributie - plantenplagen - kwalitatieve methoden - fytosanitair beleid - risk assessment - plant protection - plant diseases - disease distribution - plant pests - qualitative methods - phytosanitary policies
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract De huidige wijze van Pest Risk Analysis (PRA) die in Europa gebruikt wordt, bestaat uit een reeks vragen die betrekking heeft op de epidemiologie en de gevolgen van verspreiding van nieuwe ziekten en plagen. De antwoorden, waarbij een schaal van 1 tot 5 wordt gehanteerd om de mate van het effect uit te drukken, worden bij elkaar opgeteld om een inschatting te krijgen van het risico. Deze methode is echter weinig nauwkeurig
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.