Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359590
Title Synergiekompas maakt nuchtere kijk op gesloten teelten mogelijk (interview met Feije de Zwart)
Author(s) Kierkels, T.; Zwart, H.F. de
Source Onder Glas 4 (2007)12. - p. 49 - 50.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) kassen - gesloten systemen - modellen - kosten-batenanalyse - cultuurmethoden - glastuinbouw - beslissingsmodellen - greenhouses - closed systems - models - cost benefit analysis - cultural methods - greenhouse horticulture - decision models
Categories Greenhouse Technology
Abstract Met het Synergiekompas kan een teler gefundeerd zijn beslissingen nemen op het gebied van gesloten en geconditioneerd telen. Het laat de consequenties zien van investeringen, klimaatregeling en instellingen. Het systeem berekent onder andere de warmtevraag, koudebehoefte, gasverbruik, elektriciteitsverbruik en het verloop van de warmte- en koudeopslag in de aquifer. Het model laat ook zien dat momenteel een spanning bestaat tussen WKK-inzet en gesloten telen; de huidige energiemarkt stimuleert niet direct de gesloten teelt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.