Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359606
Title Monitoring imposex bij de purperslak, Nucella lapillus, in de Zeeuwse wateren
Author(s) Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.G.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C112/07) - 50
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) tributyltinoxide - tendensen - analyse - populatie-ecologie - nederlandse wateren - tributyltin oxide - trends - analysis - population ecology - dutch waters
Categories Fishery Resources and Management / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract In 2006 is een veldonderzoek uitgevoerd naar het huidige voorkomen van de purperslak in Nederlandse wateren. Op 36 locaties in de Oosterschelde en de Noordzeekust ten noorden (Brouwersdam) en ten zuiden (Westkapelle) van de Oosterschelde is de omvang van de aanwezig populaties bepaald en is door vergelijking met historische gegevens een trendanalyse uitgevoerd (Gmelig Meyling et al., 2006). In 2007 zijn deze 36 locaties opnieuw bezocht en is wederom de populatieomvang bepaald ten behoeve van trendanalyses. De resultaten van dit onderzoek worden besproken in Gmelig Meyling et al. (2007). Op 10 van deze locaties zijn exemplaren verzameld ten behoeve van imposex analyse. Aanbevolen wordt nader onderzoek te verrichten naar de temporele variatie in (zichtbare) dichtheden van purperslakken op de onderzoekslocaties en TBT-gehalten in purperslakken. Op deze manier kunnen relaties gelegd worden tussen populatieontwikkeling, imposex stadia en blootstelling aan TBT. Door ook TBT te analyseren in mosselen op de onderzoekslocaties, kan de VDSI gekoppeld worden aan het TBTgehalte in hun belangrijkste voedsel. Het herstel van ecologische waarden zou dan via de analyse van mosselen gemonitord kunnen worden in gebieden waar de purperslak niet voorkomt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.