Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359607
Title Effect van de maaswijdte op de vangstsamenstelling in de boomkorvisserij
Author(s) Quirijns, F.J.; Hintzen, N.T.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C122/07) - 47
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) vangstsamenstelling - tong (vis) - schol - visserijbeleid - visserij - boomkorvisserij - visserij-ecologie - catch composition - dover soles - plaice - fishery policy - fisheries - beam trawling - fisheries ecology
Categories Fisheries
Abstract Naar aanleiding van discussies over het verhogen van de minimum maaswijdte in de boomkorvisserij van 80 naar 90 mm, is het Productschap Vis in samenwerking met Wageningen IMARES het maaswijdteonderzoek gestart. Met dit onderzoek wilde de sector aantonen dat een verhoging van de maaswijdte naar 90 mm zou leiden tot verlies van maatse tong, terwijl de scholdiscards niet noemenswaardig zouden afnemen. Naast het vergelijken van de vangstsamenstelling, zijn ook analyses gedaan om de selectiviteitsparameters voor tong en schol te toetsen. Helaas was het met de gegevens die zijn verzameld niet mogelijk de selectiefactoren zoals ze nu gebruikt worden te toetsen, doordat de aantallen kleine vissen in de verschillende maaswijdtes te dicht bij elkaar lagen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.