Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359609
Title Bijvangsten in schietfuiken op het IJsselmeer
Author(s) Bult, T.P.; Aarts, G.M.; Kampen, J. van; Leijzer, T.B.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C125/07) - 49
Department(s) Wageningen Marine Research
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) vangmethoden - visserij - visserijbeleid - bijvangst - vismethoden - maatschappelijk draagvlak - visserij-ecologie - trapping - fisheries - fishery policy - bycatch - fishing methods - public support - fisheries ecology
Categories Fishing Technology / Marine Ecology
Abstract LNV is voornemens om de schietfuikvisserij op het IJsselmeer te verbieden per 1 januari 2008, tenzij de sector er in slaagt om de bijvangstproblematiek beheersbaar te maken. De schietfuikvissers van het IJsselmeer zijn van mening dat de bijvangstproblematiek beheersbaar is door aanpassing van de vangstmethoden en verwerking van (bij)vangsten aan boord. Onafhankelijke kwantitatieve gegevens hierover ontbraken echter. Tegen deze achtergrond hebben AquaTerra en IMARES in het schietfuikseizoen van 2007 onderzoek verricht naar de omvang en overleving van bijvangsten. Dit onderzoek hield in dat schietfuikvissers hun (bij)vangsten noteerden in logboeken met controle door waarnemers. In aanvulling hierop zijn experimenten uitgevoerd, gericht op een verbetering van de overleving en een reductie van bijvangsten. Het is de uitdaging aan de schietfuikvissers van het IJsselmeer om een visplan te maken dat acceptabel is voor zowel henzelf als de buitenwereld. De gegevens uit dit onderzoek kunnen hiervoor een belangrijke basis zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.