Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359658
Title Tevens zal dit onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan... ; over het politiek maatschappelijke 'nut' van sociaal wetenschappelijk onderzoek
Author(s) Duineveld, M.; Kuijer, G.A.H.J.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke Analyse - ISBN 9789085851608 - 23
Department(s) Cultural Geography
MGS
Publication type Scientific report
Publication year 2007
Keyword(s) sociale wetenschappen - politiek - onderzoek - verspreiding van onderzoek - onderzoeksbeleid - overheidsbeleid - sociale verandering - gebruik van ruimte - sociaal onderzoek - social sciences - politics - research - diffusion of research - research policy - government policy - social change - space utilization - social research
Categories Sociography / Rural Development
Abstract Een Wageningse essay over het maatschappelijk belang van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Gesteld wordt: "Om verschillende redenen kan het van belang zijn om rekening te houden met de belevingswerelden van betrokkenen. Ten eerste vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid: het is onjuist om geen rekening te houden met mensen die wel te maken krijgen met beleid dat (soms drastische) gevolgen heeft voor deze mensen. Ten tweede vanuit het oogpunt van efficiëntie: als een planproces resulteert in een plan waarin betrokkenen zich kunnen vinden zal de kans op weerstand tegen uitvoering van het plan waarschijnlijk minder zijn. Ten derde vanuit het oogpunt van haalbaarheid: vaak zal medewerking van verschillende betrokkenen (zoals grondeigenaren) vereist zijn om plannen te kunnen uitvoeren”
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.