Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359659
Title The difference between knowing the path and walking the path : een essay over het terugkerend maakbaarheidsdenken in beleidsonderzoek
Author(s) Duineveld, M.; Beunen, R.; Ark, R.G.H. van; Assche, K.A.M. van; During, R.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke Analyse - ISBN 9789085851592 - 43
Department(s) Cultural Geography
Land Use Planning
Landscape Centre
MGS
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2007
Keyword(s) overheidsbeleid - onderzoek - politiek - toepassingen - beleidsevaluatie - government policy - research - politics - applications - policy evaluation
Categories Public Administration (General) / Environmental Sciences (General)
Abstract In het vervolg van dit essay problematiseren we de relatie tussen analyse en onderzoek en de concrete aanbevelingen die daar voor de praktijk uit worden afgeleid. We beschrijven daarvoor eerst hoe politiek-maatschappelijke (transitie-) processen worden geanalyseerd en welke aanbevelingen daar uit worden afgeleid. Vervolgens beargumenteren we dat deze processen deels onrealistisch worden gerepresenteerd als ogenschijnlijk mechanische, machtsvrije processen. Daarna gaan we in op de vraag in hoeverre realistische aanbevelingen zijn af te leiden uit procesanalyses
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.