Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359730
Title Landschap en natuur onder de nieuwe Wro
Author(s) Kistenkas, F.H.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 24 (2007)3. - ISSN 0169-6300 - p. 136 - 145.
Department(s) Landscape Centre
Forest and Nature Conservation Policy
Wageningen Environmental Research
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) ruimtelijke ordening - landschap - wetgeving - regionale planning - overheidsbeleid - natuur - provincies - beleidsevaluatie - Nederland - physical planning - landscape - legislation - regional planning - government policy - nature - provinces - policy evaluation - Netherlands
Categories Nature Management (General) / Land Use Planning
Abstract Schiet het landschap- en natuurbeleid iets op met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening? Vast staat dat de rol van de provincie versterkt wordt met nieuwe instrumenten en dat de nieuwe Wro een antwoord probeert te zijn op de schaalvergroting in de ruimtelijke ordening. Voor natuur en landschap is dat gunstig omdat daarmee het keurslijf van te krappe (bestemmings) plangebieden wordt open gebroken. Voorwaarde is wel dat de provincies het nieuwe instrumentarium daadwerkelijk gaan gebruiken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.