Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359756
Title Verkenning Nationale Agenda Diergezondheid: analyse van meningen en ideeën van stakeholders met betrekking tot het toekomstig diergezondheidsbeleid
Author(s) Peet, G.F.V. van der; Leenstra, F.R.
Source Den Haag : LNV - 37
Department(s) Research
Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) diergezondheid - ondernemerschap - dierziekten - overheidsbeleid - toekomst - dierenwelzijn - animal health - entrepreneurship - animal diseases - government policy - future - animal welfare
Categories Animal Health and Welfare
Abstract De Europese Commissie (EC) heeft het initiatief genomen een nieuwe strategie voor diergezondheidsbeleid op te stellen. Om Nederland goed aan te laten sluiten bij dit Europese traject ontwikkelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een nationale agenda diergezondheid voor de periode 2007-2013. In het nationale traject wordt gewerkt langs twee sporen. Enerzijds worden stakeholders breed geconsulteerd met betrekking tot actuele problemen en mogelijke oplossingsrichtingen (spoor 1) en anderzijds vindt een werkconferentie plaats (op 27-28 maart 2007) met opinieleiders om bij een aantal mogelijke toekomstbeelden voor Nederland de gevolgen daarvan voor het diergezondheidsbeleid te identificeren (spoor 2). De resultaten van Spoor 1 worden hier samengevat
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.