Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359781
Title Mobysant: ontwikkeling van een mobiel teeltsysteem voor chrysant
Author(s) Pekkeriet, E.J.; Sonneveld, J.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 24
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) glastuinbouw - teeltsystemen - sierteelt - chrysanten - snijbloemen - mobiele uitrusting - boerderij uitrusting - mechanisatie - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - cropping systems - ornamental horticulture - chrysanthemums - cut flowers - mobile equipment - farm equipment - mechanization - sustainability
Categories Cut Flowers / Mechanization
Abstract In het project MobySant wordt gericht gezocht naar een duurzamer teeltsysteem van chrysanten, los van de grond. In het project werkt een consortium van telers, verdelaars en toeleveranciers nauw samen om de gestelde doelen te realiseren. Het nieuwe teeltsysteem is een verkoopbaar systeem dat direct beschikbaar is voor de praktijk. Naast de chrysantenteelt zijn toepassingen van het teeltsysteem denkbaar in Lisianthus, lelie, zomerbloemen en andere gewassen. Kennis over het recept voor bewortelen, klimaatcondities bij fasegestuurde teelt en arbeidsbesparende maatregelen kunnen ook worden toegepast binnen de traditionele chrysantenteelt. Zie ook www.mobyflowers.nl
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.