Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359785
Title De potentiele impact van gebruiksfuncties op natuurwetgeving gerelateerde vissoorten in enkle beheersgebieden van RWS
Author(s) Keeken, O.A. van; Vriese, T.; Leeuw, J.J. de
Source IJmuiden : IMARES IJmuiden (Rapport / Wageningen IMARES C127/07) - 123
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) effecten - gebruik - gebruiksefficiëntie - functies met meervoudige doelstelling - visbestand - beheer van waterbekkens - ontwikkelingsplannen - kaderrichtlijn water - natuurbeleid - nederlandse wateren - effects - usage - use efficiency - multiple objective functions - fishery resources - watershed management - development plans - water framework directive - nature conservation policy - dutch waters
Categories Fishery Resources and Management / Nature Conservation Policy
Abstract In het kader van nationale en Europese Natuurbeschermingswetgeving is een aantal gebieden geselecteerd als Natura2000 gebieden en zijn alle wateren ingedeeld volgens de Kaderrichtlijn water (KRW). Voor deze waterlichamen dienen beheersplannen en doelstellingen voor vispopulaties geformuleerd te worden. Daarbij is een inventarisatie van de impact van gebruiksfuncties op vispopulaties in deze wateren van groot belang. In dit rapport is onderzocht wat de potentiële invloed is van een aantal gebruiksfuncties op vispopulaties in verschillende typen rijkswateren. Het onderzoek is uitgevoerd als literatuur en deskstudie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.