Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359827
Title Het Nederlandse debat rondom Landbouw, Landschap en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Author(s) Werkman, R.A.; Termeer, C.J.A.M.
Source Wageningen : Wageningen University, Public Administration and Policy Group - ISBN 9789085851653 - 119
Department(s) Public Administration and Policy
MGS
Publication type Scientific report
Publication year 2007
Keyword(s) landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landschap - agrarische bedrijfsvoering - agricultural policy - cap - landscape - farm management
Categories Agricultural Policy
Abstract In dit rapport zijn de resultaten beschreven van de studie naar het Nederlandse debat rondom landbouw, landschap en het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De studie betrof een onderzoek naar verwachtingen, verhalen en waarden onder betrokken actorgroepen omtrent 'landbouw en landschap' en in het bijzonder de betekenis daarvan ten aanzien van het GLB. Een tweede doelstelling was het vinden van aangrijpingspunten voor het vergroten van de kwaliteit van maatschappelijk debat. LNV heeft de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) gevraagd met een advies te komen over of en hoe op termijn toeslagen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen worden gekoppeld aan maatschappelijke diensten die boeren vervullen, en om een perspectief te bieden voor de Nederlandse inbreng in de discussie over de toekomst van het GLB. Dit onderzoek dient als achtergrondstudie voor deze adviesaanvraag.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.