Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359983
Title De Kathager Beemden: grasland vol moeras- en bosplanten, met het Crepido-Juncetum acutiflori als spil
Author(s) Weeda, E.J.
Source Stratiotes 33/34 (2007). - ISSN 0928-2297 - p. 35 - 68.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) graslanden - vegetatie - plantengemeenschappen - inventarisaties - waterlopen - dalen - zuid-limburg - grasslands - vegetation - plant communities - inventories - streams - valleys - zuid-limburg
Categories Plant Ecology
Abstract De Kathager Beemden liggen in de noordelijke helft van Zuid-Limburg, op de flanken van het Geleenbeekdal, gemeente Nuth. Van de 40 ha met een reservaatbestemming is ruim de helft in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten; de rest is particulier bezit. In dit artikel wordt een gedetaillerd overzicht gegeven van de vegetatie in twee graslandpercelen op de oostelijke dalflank, waar op talrijke punten water uittreedt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.