Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360371
Title Zit er energie, dan kan alles : verhalen van de mens achter het netwerk
Author(s) Booij, A.; Noorduyn, L.; Vrolijk, M.
Source Wageningen : Wageningen UR - 45
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) veehouderij - innovaties - kennis - netwerken voor persoonlijke ondersteuning - netwerken (activiteit) - persoonlijke ontwikkeling - werkgroepen - kennisoverdracht - netwerken - livestock farming - innovations - knowledge - personal support networks - networking - personal development - working groups - knowledge transfer - networks
Categories Communication Processes / Innovation Studies (General) / Agricultural Systems
Abstract Dit rapport is een publicatie van Wageningen UR en het onderzoekprogramma Netwerken in de Veehouderij. Dit programma wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV en heeft tussen 2004 en 2008 ruim 120 netwerken van veehouders en anderen ondersteund om te komen tot een duurzame veehouderij. In dit boekje zijn een tiental verhalen opgetekend van netwerkdeelnemers en begeleiders. Ze vertellen hun persoonlijke ervaringen en geven aan wat netwerken voor henzelf en hun bedrijf heeft betekent
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.