Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360617
Title Mensen inspireren over bomen.
Author(s) Stobbelaar, D.J.; Wolthuis, M.; Koppen, C.S.A. van
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 63 (2007)12. - ISSN 0166-3534 - p. 6 - 11.
Department(s) Rural Sociology
Wageningen Livestock Research
Environmental Policy
MGS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) straatbomen - stadsomgeving - woonwijken - ornamentele waarde - luchtkwaliteit - openbaar groen - sociale factoren - street trees - urban environment - residential areas - ornamental value - air quality - public green areas - social factors
Categories Urban Forestry
Abstract Artikel geschreven (vanuit Van Hall Larenstein) naar aanleiding van het verschijnen van het rapport 'Mensen over bomen' in opdracht van de Bomenstichting door de wetenschapswinkel van Wageningen UR. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijk veranderende houding van burgers ten aanzien van bomen in de openbare ruimte in de stad. Daaruit bleek dat het aantal klachten is toegenomen, maar dat ook het aantal initiatieven voor behoud van bomen of het planten van nieuwe bomen is toegenomen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.